Гранулирани торове

Haifa Turbo-K ™ - иновативен гранулиран NPK комплексен тор на базата на калиев нитрат

Haifa Turbo-K , нов клас комплексен тор, произведен от Multi-K калиев нитрат, най-доброто решение за увеличаване на добива, растежа и развитието на културите. Една единна гранула, снабдява вашето растение с изключително ценни хранителни вещества, които съчетават предимствата на калиевия нитрат на Multi-K плюс основни макро и микро хранителни елементи. Иновативната нова серия Хайфа Turbo - K, отговаря на нуждите на производителите, предоставяща наистина революционна и иновативна гама от гранулирани продукти, високо качество и функционалност.

ПРЕДИМСТВА на Haifa TURBO-K

 • Отлично решение за култури, който имат подчертана нужда от калий
 • Съдържа 7 хранителни вещества (азот, фосфор, калий, магнезий, сяра, желязо, и цинк)
 • Съдържа оптимален баланс между елементите К - Mg - S
 • Ниско съдържание в натрий и хлор; не вкислява и не засолява почвата
 • Хомогенният гранулометричен състав на всяка гранула, гарантира равномерното разпределение на хранителните вещества в почвата
 • Висококачествен калиево-азотен тор за подхранване на зеленчуци, картофи, слънчоглед, ягоди, малини, овощни култури и тютюн.

Борба със засоляването на почвите

Засоляването на почвите намалява поглъщането на вода от растенията, като по този начин се нарушават физиологичните процеси и съответно се забавя растежа, което води до намаляване на добивите. В допълнение, основните йони, които произвеждат соленост в почвата, натрий (Na +) и хлорид (Cl -), имат специфични токсични ефекти върху растения. Хайфа Turbo-K е с ниско съдържание на натрий и хлор и притежава нисък индекс на сол. Това го прави идеален за всички култури и за използване в по горещи и сухи климатични условия, където проблемите с засоляването са по-тежки.

Хайфа Turbo-K ™ се предлага в различни формулации

 • Haifa Turbo-K ™ 14-14-17 + 2MgO + S + Fe + Zn
 • Haifa Turbo-K ™ 18-9-18 + 2MgO + S + Fe + Zn
 • Haifa Turbo-K ™ 15-15-15 + 2MgO + 20SO3 + Fe + Zn
 • Haifa Turbo-K ™ 12-10-16 + 3MgO + 15SO3 + Fe + Zn + B
 • Haifa Turbo-K ™ 21-7-14 + 1.5 Mg + Fe +0,3B
 • Haifa Turbo-K ™ plus 14-14-17 + 2MgO + ME
 • Haifa Turbo-K ™ plus 15-15-15 + 2MgO + ME
 • Haifa Turbo-K ™ plus 17-10-17 + 2MgO + ME
 • Haifa Turbo-K ™ plus 20-8-13 + 1.5 Mg + ME