ПАРТНЬОРИ

  • Haifa – Izrael- “Haifa” – Izrael
  • Labin - Spain- “Labin” – Spain
  • Фертитек - България- “Фертитек”- България
  • Agri FE.M LTD - Greece- “Agri FE.M LTD”- Greece