Haifa Turbo-K

Балансирана NPK формула на база калиев нитрат с високо съдържание на калий и магнезий за почвено приложение. Подходящ е за калиево любиви култури – рапица, слънчоглед, картофи, овощни и зеленчукови култури.
Калият повишава имунната система на растенията, устойчивостта им към ниски температури, притока на въглехидрати от листа в другите органи на растението, както и синтеза на захари. Магнезият играе важна роля за придвижването на фосфора в растенията, а сярата заедно с азота и фосфора, влиза в състава на белтъчините. Желязото осигурява синтеза на хлорофила, цинкът регулира растежа на растенията.
Иновативно решение осигуряващо опимално хранене на растенията през цялата вегетация, което гарантира висока продуктивност и качество.

Опаковка – 25 кг /на пале – 1200 кг/

Биг бег – 1 тон

Анализ на продукта

Общ азот (N) 14%
    Нитратен азот (N-NO 3) 4,8%
    Амониев азот (N-NH 4) 9,2%
Фосфор (Р 2 О 5):
    Р 2 О 5, разтворим във вода и амониев цитрат 14%
     Водоразтворим Р 2 О 5 13%
Калиев оксид К 2 О 17%
Сулфат SО 3 17%
Магнезиев оксид (MgO) 2%
Желязо (Fe) 0,1%
Цинк (Zn) 0,02%