Haifa Turbo-K

Комплексен гранулиран тор за почвено приложение на база калиев нитрат, с високо съдържание на магнезий за преодоляване на антагонизма между двата елемента. Високото съдържание на сяра способства за оптимално усвояване на азота и синтеза на протеини. Подходящ както за предсеитбено торене, така и за подхранване по време на вегетацията. Изключително подходящ тор за култури, чувствителни на хлор – картофи, зеленчукови, млади плододаващи лозя, тютюн, ягодоплодни.

Опаковка – 25 кг /на пале – 1200 кг/

Биг бег – 1 тон

Анализ на продукта

Общ азот (N) 18%
    Нитратен азот (N-NO 3) 8,3%
    Амониев азот (N-NH 4) 9,7%
Фосфор (Р 2 О 5):
    Р 2 О 5, разтворим във вода и амониев цитрат 9%
    Водоразтворим P 2 O 5 8%
Калиев оксид К 2 О 18%
Сулфат (SO 3) 12%
Магнезиев оксид (MgO) 2%
Желязо (Fe) 0.1%
Цинк (Zn) 0.02%