Haifa Turbo-K

Универсална формула подходяща за всички видове култури с високо съдържание на калий, магнезий и сяра с микроелементи.
Еднаквото съдържание на азот, фосфор и калий го прави изключително подходящ за предсеитбено торене на всички култури, както и за подхранване. Дава много добри резултати показва при житни култури, слънчоглед, захарно цвекло, лозя и овощни култури. Подходящ за всички видове почви. Високото съдържание на сяра в тора, влияе върху по-доброто използване на азота /синергизъм между азот-сяра/ и синтеза на протеини.
Връщане към принципите на балансираното торене – максимална ефективност на вложените средства за торове се постига при осигурено пълноценно хранене на растенията с всички хранителни елементи.

Опаковка – 25 кг /на пале – 1200 кг/

Биг бег – 1 тон

Анализ на продукта

Общ азот (N) 15%
    Нитратен азот (N-NO 3) 5,1%
    Амониев азот (N-NH 4) 9,9%
Фосфор (Р 2 О 5):
    Р 2 О 5, разтворим във вода и амониев цитрат 15%
    Водоразтворим P 2 O 5 14%
Калиев оксид К 2 О 15%
Сулфат (SO 3) 20%
Магнезиев оксид (MgO) 2%
    Магнезиев оксид (MgO) водоразтворим 1,6%
Желязо (Fe) водоразтворим 0.1%
Цинк (Zn) водоразтворим 0.02%