Haifa Turbo-K

Комплексен, високо концентриран, комбиниран тор с много добър баланс на хранителните вещества за почвено приложение на база калиев нитрат, с високо съдържание на калий, магнезий и сяра. Високото съдържание на на калий го прави незаменим при подхранване на културите и осигурява високо качество на продукцията. Балансиран с фосфор и сяра с включени микроелементи желязо, цинк и бор.
Подходящ за основно торене и подхранване на овощни култури, лозя, зеленчуци, тютюн, ягоди, малини, царевица, слънчоглед и др.
Подходящ за култури, чувствителни на хлор.

Опаковка – 25 кг /на пале – 1200 кг/

Биг бег – 1 тон

Анализ на продукта

Общ азот (N) 12%
    Нитратен азот (N-NO 3) 4,5%
    Амониев азот (N-NH 4) 7,5%
Фосфор (Р 2 О 5):
    Р 2 О 5, разтворим във вода и амониев цитрат 10%
    Водоразтворим P 2 O 5 8,5%
Водоразтворими Калий К 2 О 16%
Сулфат (SO 3) 15%
Магнезиев оксид (MgO) общо 3%
    Магнезиев оксид (MgO) водоразтворим 2,4%
Желязо (Fe) водоразтворим 0.06%
Цинк (Zn) водоразтворим 0.01%
Бор (B) водоразтворим 0.02%