Haifa Turbo-K

Балансирана NPK формула на база калиев нитрат с високо съдържание на калий, обогатен с микроелементи и хуминови киселини за почвено приложение.
Хуминовите киселини спомагат за ускоряване растежа на кореновата система, за преодоляване на влиянието на неблагоприятните фактори на външната среда – суша, ниски температури и способстват в положителна насока на процеса на усвояване на азота, която не води до образуване на нитрати. Ускорява синтеза на хлорофил, захари, витамини, аминокиселини, мазнини и др. Увеличава проницаемостта на клетъчната мембрана, което улеснява проникването на хранителните вещества в клетките и въздействат на всички стадии от растежа и развитието на растенията.
Хуминовите киселини имат адсорбционни, йонообменни и биологически активни вещества, допринасят за екологичната чистота на земеделската продукция в условията на радиация, замърсяване с пестициди и др. Иновативно решение осигуряващо оптимално хранене на растенията през цялата вегетация, което гарантира висока продуктивност и качество.

Анализ на продукта

Общ азот (N) 14%
    Нитратен азот (N-NO 3) 8,5%
    Амониев азот (N-NH 4) 5,5%
Фосфор (Р 2 О 5): 13%
    Р 2 О 5, разтворим във вода и амониев цитрат 12,4%
Калиев оксид К 2 О 20%
Магнезиев оксид (MgO) 2%
Бор (B) 0.01%
Цинк (Zn) 0.01%
Манган (Mn) 0.03%