HAIFA BONUS NPK (13-2-44)

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хайфа Bonus ™ - Водоразтворим листен тор
Иновативен, кристален и ефективен с високо съдържание на калий, увеличава добива и подобрява качеството на продукцията.
Предимствата на Хайфа Bonus ™

  • Хайфа Bonus ™ е напълно водоразтворим, не съдържа хлор, натрий и други вредни елементи за растенията
  • Хайфа Bonus ™ е смесим с повечето пестициди и фунгициди.
  • Съдържа специално разработен аджувант за по-добро сцепление с листната повърхност, по-продължително действие и по-добро усвояване на хранителните вещества от растенията.
Анализ Единица Типичен Спецификация
Мин. Макс.
Общ азот ( N) % 13.3 12.7
Нитратен азот ( N-NO 3) % 12.9 12.3
Амониев азот ( N-NH 4) % 0.4 0.4
Водоразтворим Фосфор ( P 2 O 5) % 2.0 1.5 2.5
Водоразтворим Калий ( K 2 O) % 44.0 43.7
рН (5% разтвор) 6.0 5.0 8.0
Загуба при сушене (влага) % 0.1 0.2
Неразтворимо във вода ppm 250 1000
Обемна плътност г / мл 1.0

Схема на приложение:

Листно приложение при всички култури във фаза наедряване и узряване на плодовете, спомага за натрупване на повече захари, по-добро оцветяване на плодовете, повишава качеството на продукцията - 300-500 гр/дка

Опаковка 25 кг