Poly-Feed 16-8-32 + 2MgO с микроелементи

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоразтворим NPK тор на база калиев нитрат, карбамид, моноамониев фосфат и магнезиев сулфат. Фосфорът (P 2 O 5) и калия ( K 2 O) са напълно разтворими във вода и амониев цитрат. Използваните суровини за микроелементите са соли на бор, молибден, хелатирани (EDTA), желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu).

Анализ Типичен Микронутриенти Типичен (pрm)
Общ азот ( N) 16% Желязо (Fe) * 500
Нитратен азот (N-NO 3) 9,2% Манган (Mn) * 250
Амониев азот (N-NH 4) 1,6% Бор (B) 100
Амиден азот (N-NH 2) 5,2% Цинк (Zn) * 75
Фосфор ( Р 2О 5) 8% Мед (Си) * 55
Магнезий (MgO) 2% * EDTA-хелати

Ниско съдържание на биурет.
Обогатен с пълния спектър от EDTA - хелатирани микроелементи.
Не съдържа хлор, натрий и други вредни елементи за растенията.

Схема на приложение:

За листно приложение и фертигация при всички култури във фаза нарастване на плодовете и зреене 400-500 гр/дка

Опаковка 25 кг