Poly-Feed 9-12-36 + 3MgO с микроелементи

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоразтворим NPK тор на база калиев нитрат, карбамид, моноамониев фосфат и магнезиев сулфат. Фосфорът (P 2 O 5) и калия ( K 2 O) са напълно разтворими във вода и амониев цитрат. Използваните суровини за микроелементите са соли на бор, молибден, хелатирани (EDTA), желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu).

Анализ Типичен Микронутриенти Типичен (pрm)
Общ азот ( N) 9% Желязо (Fe) * 1000
Нитратен азот (N-NO 3) 9% Манган (Mn) * 500
Фосфор ( Р 2О 5) 12% Бор (B) 200
Водоразтворим калиев (като K 2 O) 36% Цинк (Zn) * 150
Магнезий (MgO) 3% Мед (Си) * 110
Молибден (Mo) 70
* EDTA-хелати

Ниско съдържание на биурет. Обогатен с пълния спектър от EDTA - хелатирани микроелементи. Не съдържа хлор, натрий и други вредни елементи за растенията.

Схема на приложение:

За листно приложение и по капкова система при всички култури във фаза нарастване на плодовете и зреене 400-500 гр/дка

Опаковка 25 кг