Poly-Feed 16-8-34 с микроелементи

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоразтворим NPK тор на база калиев нитрат, карбамид и моноамониев фосфат. Фосфорът (P 2 O 5) и калия ( K 2 O) са напълно разтворими във вода и амониев цитрат. Използваните суровини за микроелементите са соли на бор, молибден, хелатирани (EDTA), желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu).

Анализ Типичен Микронутриенти Типичен (pрm)
Общ азот ( N) 16% Желязо (Fe) * 1200
Нитратен азот (N-NO 3) 9,5% Манган (Mn) * 600
Амониев азот (N-NH 4) 1,5% Бор (B) 200
Амиден азот (N-NH 2) 5,0% Цинк (Zn) * 180
Фосфор ( Р 2О 5) 8% Мед (Си) * 130
Водоразтворим калий ( K 2 O) 34% Молибден (Mo) 80
* EDTA-хелати

Ниско съдържание на биурет.
Обогатен с пълния спектър от EDTA - хелатирани микроелементи.
Не съдържа хлор, натрий и други вредни елементи за растенията.

Схема на приложение:

За листно приложение и по капкова система при всички култури при формиране и наедряване на плодовете 400-500 гр/дка

Опаковка 25 кг