HAIFA MULTI-K MgO Prill

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Multi-K TM MgО 12-0-44 + 1MgO Калиев нитрат обогатен с магнезий
11-0-39 + 4MgO
12-0-42 + 2MgO

Кристална формула (11-0- 39 +4 MgO + ME), напълно водоразтворима за фертигация във фазите на растеж, нарастване и наедряване на плодовете. Подобрява устойчивостта на растенията към болести, повишава добива и качеството на продукцията.

Схема на приложение:

Кристална формула (11-0- 39 +4 MgO + ME), напълно водоразтворима за фертигация във фазите на растеж, нарастване и наедряване на плодовете. Подобрява устойчивостта на растенията към болести, повишава добива и качеството на продукцията.

Опаковка 25 кг