HAIFA BITTER MAG - МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Mg 9,8%, SO3 32%, S 13% + 16%MgO), напълно водоразтворим тор за оранжерийно производство и фертигация.
Смесим с повечето торове, с изключение на съдържащите калций.
Не съдържа хлор, натрий и тежки метали.
Внасяне на магнезий обикновено се налага, когато почвите са леки, с ниско съдържание на магнезий или с кисела реакция. Прилагането на високи норми калиеви торове на почви, недостатъчно запасени с магнезий, а така също и проливните валежи също са от възможните причини за възникване на магнезиев недостиг.
За лечение при визуални симптоми на недостиг на магнезий и при високо съдържание на калий в почвата и растенията

Анализ Единица Спецификация
Типичен Мин
Магнезиев оксид ( MgO) % 16.3 16
Магнезий ( Mg) % 9.8 9.7
Сяра ( SO 3) % 32.4 32
Сяра ( S) % 13 12.8

Схема на приложение:

Приложение при зеленчукови култури – 0,25% - 0,4% разтвор
Изключително подходящ за маслодайна рапица във фаза нарастване на листата и стъблото и за зърнено-житни култури (за повишаване съдържанието на глутен) във фаза братене и нарастване на стъблото – 300-500 гр/дка.
1 – 2 кг / дка (в зависимост от степента на развитие) чрез капково напояване.
Прилага се и при хидропоника.

Опаковка 25 кг