HAIFA MAGNISAL - МАГНЕЗИЕВ НИТРАТ

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

(11%NO3+16%MgO), напълно водоразтворим.
Магнезиев нитрат за листно приложение и фертигация в полското и оранжерийното производство. За ле¬чение при визу¬ални симптоми на недостиг на магнезий и при високо съдържание на калий в почвата и растенията.

Анализ Единица Типичен Спецификация
Мин. Макс.
Нитратен азот ( N-NO3) % 11.0 10.5
Водоразтворим магнезиев оксид (MgO) % 16.0 15.6
Водоразтворим магнезий (Mg) % 9.6 9.4
рН (5% разтвор) 6.0 4.0 9.0

Схема на приложение:

1 – 2 кг / дка (в зависимост от степента на развитие) чрез капково напояване.
Прилага се и при хидропоника.

Опаковка 25 кг