Poly-Feed 8-52-17 с микроелементи

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоразтворим NPK тор на база калиев нитрат, карбамид и моноамониев фосфат. Фосфорът (P 2 O 5) и калия ( K 2 O) са напълно разтворими във вода и амониев цитрат. Използваните суровини за микроелементите са соли на бор, молибден, хелатирани (EDTA), желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu).

Анализ Типичен Микронутриенти Типичен (pрm)
Общ азот ( N) 8% Желязо (Fe) * 1000
Амониев азот (N-NH 4) 5,1% Манган (Mn) * 500
Амиден азот (N-NH 2) 2,9% Бор (B) 200
Фосфор ( Р 2О 5) 52% Цинк (Zn) * 150
Водоразтворим калий ( K 2 O) 17% Мед (Си) * 110
Молибден (Mo) 70
* EDTA-хелати

Ниско съдържание на биурет.
Обогатен с пълния спектър от EDTA - хелатирани микроелементи.
Не съдържа хлор, натрий и други вредни елементи за растенията.

Схема на приложение:

За листно приложение и по капкова система при всички култури за стартиране в началото на вегетацията 300-400 гр/дка

Опаковка 25 кг