UREA TECHNICAL (46-0-0 без диуреа)

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

(46-0-0 без диуреа), напълно водоразтворим.

Схема на приложение:

1 – 3 кг / дка (в зависимост от степента на развитие) чрез капково напояване.

Опаковка 25 кг