POLY-FEED 20-20-20 с микроелементи

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсална формулация за листно приложение при всички култури с балансирано съдържание на макроелементите, подходяща за всички фази от развитието им.
Водоразтворим NPK тор на база калиев нитрат, карбамид и моноамониев фосфат. Фосфорът (P 2 O 5) и калия ( K 2 O) са напълно разтворими във вода и амониев цитрат. Използваните суровини за микроелементите са соли на бор, молибден, хелатирани (EDTA), желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu).

Анализ Типичен Микронутриенти Типичен (pрm)
Общ азот ( N) 20% Желязо (Fe) * 1000
Амониев азот (N-NH 4) 3,9% Бор (B) 200
Амиден азот (N-NH2) 10,4% Цинк (Zn) * 150
Фосфор ( Р 2 О 5) 20% Мед (Си) * 110
Водоразтворим калий ( K 2 O) 20% Молибден (Mo) 70
* EDTA-хелати

Ниско съдържание на биурет. Обогатен с пълния спектър от EDTA - хелатирани микроелементи. Не съдържа хлор, натрий и други вредни елементи за растенията.

Схема на приложение:

За листно приложение и по капкова система при всички култури във всички фенологични фенофази 400-500 гр/дка

Опаковка 25 кг