Poly-feed 15-5-30

СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоразтворим тор 15-5-30 за листно подхранване и за капкова система.
Основни източници на хранителни вещества :
Калиев нитрат, карбамид и монокалиев фосфат. Фосфорът (Р 2О 5) и калия (К 2О) са напълно разтворими във вода и амониев цитрат.
Не съдържа хлор, натрий и други вредни елементи за растенията.

Анализ Типичен
Общ азот ( N) 15%
Нитратен азот (N-NO 3) 4%
Амиден азот (N-NH 2) 5,3%
Амониев азот (N-NH 4) 5,7%
Фосфор ( Р 2О 5) 30%
Водоразтворим калий ( K 2 O) 15%

Схема на приложение:

Листно приложение при всички култури във фаза наедряване и узряване на плодовете, спомага за натрупване на повече захари, по-добро оцветяване на плодовете, повишава качеството на продукцията - 300-500 гр/дка

Опаковка 25 кг