LABIN MATERIA ORGANICA 84%

Течен тор, съдържащ 84% органични материали, както и макро- и микроелементи.
84% Органично вещество
36% Органично вещество
7% Общ хуминов екстракт
2.4% Хуминова киселина
4.6% Фулво киселина
1.2% Азот (N)
2.4% Фосфор (P2O5)
2.4% Калий (K2O)
1.5% Сяра (SO3)
0.4% Калций (CaO) 0.002% Мед (Cu)
0.24% Желязо (Fe)
0.002% Манган (Mn)
0.002% Цинк (Zn)

Схема на приложение:

Примерни дози при някой култури:
домати – 20 л/дка
салати – 15 л/дка
оранжерийни култури – общо – 15-20 л/дка
Листно приложение: 100-200 мл/100 л вода

Опаковка 25 л