PERMA BIO ⃰

Естествен продукт от етерични масла, който увеличава устойчивостта на растенията срещу брашнеста мана.

Схема на приложение:

Листно приложение: 0,7%-1%.
В случай на комбиниране на PERMA с TROLL, дозировката и на двата продукта да се намали на половина.

Опаковка – 1 л