ROSTEC BIO ⃰

Биостимулатор от етерични масла, който увеличава устойчивостта на растенията срещу акари, въшки, белокрилка, трипс, Liriomiza, яйца и ларви на Tutta Absoluta.

Схема на приложение:

Листно приложение: 0,25%-0,4%.
Стойността на pH на разтвора трябва да бъде 5,5-6, което се постига с използването на ВВ5. Обилно пръскане, без стичане полистата.

Опаковка – 1 л