ACT EXPRESS BIO ⃰

N - 7%, P2O5 - 2%, K2O – 2,5%. Възстановява и подпомага растежа на кореновата система и допринася за по-доброто усвояване на хранителните вещества от растенията. Подобрява качеството на продукцията и добива.

Схема на приложение:

Прилага се на повърхността на почвата в доза 300 гр/дка.
При хидропонно отглеждане на културите – 100 гр/дка през период от 20 дни.

Опаковка – 1 кг