ZUGRO Fe

Течно желязо 5% ( Fe) , което може да се комбинира с много агрохимични продукти. Ролята на желязото е голяма за процесите фотосинтеза и дишане. В големи количества желязото се натрупва във вегетативните органи.
Важно: може да се прилага листно, без да изгаря растенията.

Схема на приложение:

Листно приложение: 200-400 мл/дка – минимум 3 приложения през целия вегетативен период.
Почвено приложение: 400-800 мл/дка.

Опаковка – 1 л