FERRITON SOLID

6% Fe HBED (хелатна форма). За почви с pH до 8,5 – 9. . Концентрацията на желязото в тъканите на младите растения е значително по-висока, отколкото в по-старите.
Желязото в растителния организъм е свързано предимно с различни аминокиселини, белтъци и други биополимери. взема активно участие в окислително-редукционните процеси на фотосинтезата, дишането, биосинтезата на белтъци и хлорофил, биологичното свързване на атмосферния азот, редуцирането на нитратите и нитритите

Схема на приложение:

Приложение: 500-1000 гр/дка по капковата система.

Опаковка – 1 кг