SOLUBOR (B) 21%

Бор (B) 21%
Листен тор, съдържащ най-висока концентрация на В 21% с максимална разтворимост във вода при ниски температури.
Подходящ е за боролюбиви култури – слънчоглед, рапица, картофи, люцерна, цвекло, овощни, бобови и зеленчукови култури.

Схема на приложение:

Смесим с повечето препарати за растителна защита.
Листно приложение: 50-100 гр/дка

Опаковка – 1 кг, 5 кг