ZUGRO BORON 10 %

Течен листен тор, богат на бор B 10% във форма – бързо усвоима от растенията. С прилагането му се стимулира развитието на върха на нарастване на растенията, както и усвоимостта и движението на калций в растителните тъкани. Подпомага оформянето на цвета и формирането на качествен полен за пълноценно опрашване. Zugro Boron се прилага превантивно или при проявен недостиг на бор.

Схема на приложение:

Листно приложение:
При зърнено-житни култури: 70-100 мл/дка с количество работен разтвор 20-30 л/дка
Зеленчуци, овощни и лозя – 0,1%-0,5%
Фертигация: 200-500 мл/дка

Брой приложения: 1-5 пъти
Съвместимост: Продуктът може да се комбинира с повечето химични препарати.
Препоръчва се преди приложение да се извърши тест за фитотоксичност. Да се избягва комбинирането с масла и продукти с алкално съдържание.

Опаковка – 1 л, 20 л