PLEX Zn 7,5%

Цинк (Zn): 7, 5%
рН: 6
Plex Zn е смес на микроелементи с лигносулфонат. Може да се използва с много агрохимикали. Оптималната доза зависи от свойствата на почвата, като рН, органична материя, структура, климатични условия, времето на приложение и вида култура.

Схема на приложение:

Указания за смесване:
Напълнете 1/3 от резервоара с вода. Добави пестициди (ако е необходимо) и се разбърква добре.
Добавете необходимото количество Plex Zn и разбъркайте добре, след което допълнете и останалата част на резервоара с вода.
Препоръчително е предварително да се провери съвместимостта на продуктите, които ще смесвате.

ДОЗИ:
Оранжерийни зеленчуци : 50-250мл/ 100л вода
Зеленчуци на открито: 50-250мл / 100л вода
Лозя и трайни насаждения: 100-400мл / 100л вода
Зърнено-житни култури: 50-100мл / 100л вода
Царевица: 200-400мл / 100л вода

ПРИЛОЖЕНИЯ: 2 - 4 пъти
Не го използвайте със силни алкални разтвори.

Опаковка – 1 л, 5 л