LABICUPER

Течен тор съдържащ, 8 % Мед /меден глюконат/ в системна форма.

рН – 9.8

Подходящ за листно приложение. Продукта е системен и достига до всички части на растението. Заедно с всичките си други положителни ефекти, като резултат от ролята му в ензимните процеси увеличава устойчивостта на растителния организъм към някой заболявания като: Cycloconium, Gloecosporium, Phytophtora, и др.
Продукта не се измива от дъжда.

Схема на приложение:

Листно приложение:
Лозарството: 0.2-0.3 % разтвор през периода на вегетация в зависимост от метереологичните условия.
Овощарството и зеленчукопроизводството: 0.2-0.4 % разтвор.

Смесимост:

Този продукт е смесим с повечето растително защитни препарати и торове с изключение на полисулфидите, фосфатите и силно алкалните продукти.

Продуктът е одобрен в ЕС за приложение в екологично/органично земеделие.

Опаковка – 1 л