CUNEB FORTE

Фосфор (P2O5 ) 32%, Калий (К2O) 24%,, течен тор, съдържащ соли на калиев фосфонат, който увеличава устойчивостта на растенията срещу фитофтора и мана и подпомага цъфтежа и завръза.

Схема на приложение:

Листно приложение: 0,15%-0,25%
Почвено приложение: 150 - 250 мл/дка.

Опаковка – 1 л