AGRI PLUS

MgO 5.1%, SO3 10.2%

Схема на приложение:

Листно приложение: 250 - 400 гр/100 л вода.
Прилага се в комбинация с AGROS за по-добри резултати.

Опаковка – 1 л