АЗОТНА КИСЕЛИНА

68 % концентрация.
При употреба да се внимава за изгаряния и вдишване на изпарения и да се носят подходящи предпазни средства и облекло.

Схема на приложение:

Прилага се чрез напоителната система с цел: азотното торене на почвата; регулиране на рΗ на поливния разтвор; отпушване и почистване на напоителната система.
Доза 1 – 5 кг/дка в зависимост от целта на използването. Прилага се и при хидропоника.

Опаковка – 35 кг