CINBA ЦИАНОБАКТЕРИИ

Цианобактериите са тип бактерии, които се снабдяват с енергия чрез фотосинтеза, чрез която внасят в почвата големи количества органичен азот (до 10 % годишно), цитокинини, аминокиселини, които подпомагат изключително фаза братене при житните култури. Те, също, преобразуват органичните вещества в почвата в полизахариди, както и неусвоимите форми на микро и макроелементите – в усвоими и повишават максимално плодородността на почвата. Бактериите влизат в симбиоза с корените на растенията, които отделят вещества, необходими за тяхното развитие и размножаване. Улавят атмосферния азот и го превръщат в органичен като го отдават постепенно и по-продължително време. След дългогодишното им използване в Америка се установи, че може да се достигне до 40% увеличаване на добива със значително намаляване на количеството тор, което се внася.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението се извършва чрез почвено пръскане с 40 л вода на декар, след като сме отстранили всички филтри на пръскачката (за да се осигури свободен поток на разтвора), като работния разтвор трябва да се разбърква добре през цялото време на пръскането. Дозировката е 7.5 г/дка – при пшеница - двукратно. Прилага се след сеитбата, след приключване на всички необходими обработки (например валиране и други дейности, за да не се влиза повече в парцела), като финално запечатване на почвата. Второто приложение се извършва по същата схема (7.5 г/дка с 40 л вода и т.н.) на пролет, заедно с хербицида.

При царевица – 10 грама на декар еднократно с 40 л работен р-р с хербицида като запечатка. При бобови култури – третиране на семената с 50 гр /100 кг семе.

ВАЖНО! Ако семената са третирани с фунгицид – да не се третират с бактерията!!!!

Приложението и да бъде почвено!!!

При използване на бактерията се намалява азотното торене с 50%. След 3-тата година азотното торене се свежда до минимум и се опреснява бактерията. По този начин се избягва вкисляване на почвата.
Бактерията се размножава в почвата, чрез фотосинтеза, затова площите, на които се прилага трябва да бъдат собствени или арендувани за по-дълъг период.

Важно! Да не се използват медни и антибиотични препарати!

За постигане на максимални резултати, от изключително значение е да се спазват указанията за приложение!