LABIN ANTISAL

Коректор на засоляване на почва и вода. Органичен калциев комплекс, който измества натрия и го мобилизира да се придвижи в по-дълбоките слоеве на почвата като по този начин подобрява състоянието ѝ и подобрява абсорбацията на хранителни вещества.

Състав:

Калциев оксид (СаО) 7%
Азот (N) 4%
Комплексно органично вещество, полихидрокарбоксилови киселини 20%
pH 3.5-4

Схема на приложение:

Смесимост: Не се смесва с хелати и фосфати.
Препоръки за ползване и дози:
Прибавяме продукта към водата за фертигация, най-добре с първите две поливки.
Доза: 3-4 л/дка, ако проблема със засоляването е сериозен – максимално количество 10 л/дка.

Опаковка – 1 л, 5 л