LABIFOL BIOPROOF

Съдържание: Бор (B) – 2%
Продукт, специализиран за листно приложение, с бързо проникващо действие в тъканите на растенията, като подпомага ензимните процеси и фотосинтезата. Продукт, разрешен за използване в биологичното земеделие. Благодарение на скоростта на проникване и транслокация не се отмива.

Схема на приложение:

Листно приложение:
при зеленчукови култури – 200-400 мл/дка през период от 20 дни
при зърнено-житни култури – 150-300 мл/дка през период от 20 дни
при лозя и трайни насаждения – 200-500 мл/дка през период от 20 дни
при овощни култури – 200-300 мл/дка през период от 20 дни

Съвместим с повечето от обичайните агрохимикали, с изключение на масла и продукти от силно алкални разтвори, калций и сяра.

Опаковка – 1 л