BB5 - pH регулатор

Азот N 5% - Фосфор P 9,2%
Течен тор за регулиране на рН на работния разтвор за пръскане.Съдържа индикатор за рН, който променя цвета на разтвора в розов при достигане на оптималната за пръскане стойност на рН 4,5-5,5. Подпомага по-доброто проникване на разтвора в растенията и усвояването на системни препарати и водоразтворими торове. Предотвратява бързата хидролиза на алкалните инсектициди ( органофосфорни, пиретрини и др.) и хербициди. Предотвратява също фитотоксични прояви, в следствие на високо ЕС на работния разтвор, на екстремни климатични условия, лошо качество на водата и др. Осигурява хомогенното разпръскване на работния разтвор (прилепител).

Схема на приложение:

При подготовка на работния разтвор се поставя първо ВВ5 в дози от 0,5-2 мл/л вода, в зависимост от твърдостта на водата, докато придобие бледо розов цвят, което е показател за достигане на перфектната рН 4,5-5,5 на разтвора. Едва след това добавяме други препарати или торове към разтвора за пръскане. По този начин ефективността на пръскането се повишава с 25%.

Опаковка – 1 л, 5 л