QUELAI CALCIO

6,9% CaO (във вид на комплекс на лигносулфонатни съединения) със стойност на pH 4.3. Поради специалната му динамична форма осигурява бързо и пълно усвояване на калция от растенията. Подобрява качеството на плодовете (дава лъскавина и твърдост на плода), стимулира транспортирането на веществата, които се произвеждат по време на фотосинтезата към плодовете. Увеличава устойчивостта на растенията към сиво гниене и други болести.

Схема на приложение:

Почвено приложение: 150 – 250 мл/дка
Листно приложение: 0,25% - 0,5%.
Продуктът се прилага след завръза и образуването на плода. Приложенията се повтарят 3 пъти през интервал от 10 – 15 дни.

Опаковка – 1 л